מוסדות


מוסד או מפעל שכמות הכביסה יומית עולה על 100 ק"ג כביסה ליום, הכדאיות הכלכלית מחייבת אותו להקים בתחומו מכבסה מוסדית ולבצע בעצמו את הכביסה.
בכך לחסוך סכומי כסף ניכרים הכרוכים בהוצאת הכביסה למכבסה חיצונית.